Skip to main content Skip to docs navigation

Uttarakhand Slum Population

City/Town Total Male Female Literacy Child 0-6 SC ST
Dehradun (M.Corp + OG) 158,542 84,369 74,173 82.92 % 19,450 27,352 648
Rudrapur (NPP + OG) 64,841 34,115 30,726 63.48 % 10,002 16,802 749
Roorkee (NPP) 41,104 21,490 19,614 82.59 % 5,047 4,351 72
Kashipur (NPP) 33,550 17,635 15,915 73.71 % 4,833 2,716 8
Ramnagar (NPP) 27,035 14,133 12,902 76.49 % 3,845 2,332 21
Haldwani-cum-Kathgodam (NPP + OG) 24,991 13,224 11,767 73.42 % 3,787 9,482 66
Rishikesh (NPP) 20,499 10,945 9,554 81.66 % 2,648 3,915 28
Hardwar (NPP + OG) 17,881 9,574 8,307 80.29 % 2,192 4,176 10
Landhaura (NP) 15,852 8,346 7,506 65.07 % 2,801 1,502 3
Jhabrera (NP) 9,192 4,865 4,327 75.17 % 1,289 933 1
Manglaur (NPP) 8,305 4,407 3,898 48.24 % 1,418 622 0
Vikasnagar (NPP) 6,348 3,283 3,065 83.03 % 786 1,313 333
Kichha (NPP) 6,381 3,349 3,032 48.98 % 1,054 886 2
Gadarpur (NPP) 5,507 2,912 2,595 81.28 % 780 622 7
Sitarganj (NPP) 4,998 2,639 2,359 68.65 % 819 498 22
Nainital (NPP) 4,137 2,135 2,002 91.97 % 424 1,983 3
Herbertpur (NP) 4,059 2,189 1,870 84.10 % 468 1,046 61
Mussoorie (NPP) 3,750 2,050 1,700 86.84 % 415 685 10
Lalkuan (NP) 3,578 1,932 1,646 82.76 % 493 789 10
Sultanpur (NP) 3,541 1,875 1,666 69.30 % 534 1,106 0
Shaktigarh (NP) 3,212 1,613 1,599 76.62 % 436 229 0
Tanakpur (NPP) 2,786 1,466 1,320 67.39 % 446 380 3
Didihat (NP) 2,091 1,038 1,053 89.92 % 316 690 224
Almora (NPP) 2,609 1,264 1,345 91.86 % 274 1,244 16
Bageshwar (NPP) 2,452 1,265 1,187 84.01 % 319 1,297 3
Srinagar (NPP) 2,303 1,175 1,128 90.39 % 274 967 9
Gochar (NP) 1,893 967 926 84.52 % 265 1,155 6
Devaprayag (NP) (Part) 1,514 782 732 90.44 % 165 458 2
Laksar (NP) 2,181 1,123 1,058 67.51 % 325 1,422 0
Narendranagar (NPP) 1,473 794 679 87.61 % 165 755 4
Bajpur (NPP) 1,136 670 466 75.83 % 106 245 0