Skip to main content Skip to docs navigation

Blocks in Gaya District, Bihar

List of all Blocks in Gaya district of Bihar state with details of Population, Religion, Literacy and Sex Ratio.

# Block District
1 Gaya Town C.D.Block Gaya
2 Tikari Gaya
3 Bodh Gaya Gaya
4 Fatehpur Gaya
5 Belaganj Gaya
6 Wazirganj Gaya
7 Konch Gaya
8 Mohanpur Gaya
9 Imamganj Gaya
10 Gurua Gaya
11 Khizirsarai Gaya
12 Sherghati Gaya
13 Dobhi Gaya
14 Manpur Gaya
15 Barachatti Gaya
16 Guraru Gaya
17 Banke Bazar Gaya
18 Dumaria Gaya
19 Tan Kuppa Gaya
20 Amas Gaya
21 Paraiya Gaya
22 Muhra Gaya
23 Neem Chak Bathani Gaya
24 Atri Gaya