Skip to main content Skip to docs navigation

Blocks in Saharsa District, Bihar

List of all Blocks in Saharsa district of Bihar state with details of Population, Religion, Literacy and Sex Ratio.

# Block District
1 Kahara Saharsa
2 Simri Bakhtiarpur Saharsa
3 Sonbarsa Saharsa
4 Saur Bazar Saharsa
5 Mahishi Saharsa
6 Nauhatta Saharsa
7 Satar Kataiya Saharsa
8 Salkhua Saharsa
9 Patarghat Saharsa
10 Banma Itahri Saharsa