Gandhinagar City Population 2011 - 2022


Gandhinagar city is governed by Municipal Corporation which comes under Ahmadabad Metropolitan Region. The Gandhinagar city is located in Gujarat state of India.

As per provisional reports of Census India, population of Gandhinagar in 2011 is 206,167; of which male and female are 107,492 and 98,675 respectively. Although Gandhinagar city has population of 206,167; its urban / metropolitan population is 6,361,084 of which 3,350,582 are males and 3,010,502 are females.

Gandhinagar Literacy Rate 2011

In education section, total literates in Gandhinagar city are 169,359 of which 91,791 are males while 77,568 are females. Average literacy rate of Gandhinagar city is 91.01 percent of which male and female literacy was 95.18 and 86.52 percent.

Gandhinagar Sex Ratio 2011

The sex ratio of Gandhinagar city is 918 per 1000 males. Child sex ratio of girls is 817 per 1000 boys.

Gandhinagar Child Population 2011

Total children (0-6) in Gandhinagar city are 20,071 as per figure from Census India report on 2011. There were 11,049 boys while 9,022 are girls. The child forms 9.74 % of total population of Gandhinagar City.

Gandhinagar Slums 2011

Total no. of Slums in Gandhinagar city & its Out Growth numbers 2,446 in which population of 11,933 resides. This is around 4.08% of total population of Gandhinagar city & its outgrowth which is 292,797.

Gandhinagar Population 2022

Indian Govt only conduct census once a decade. Since last census of Gandhinagar city was done in 2011, next census will only be in 2021. While many are asking for Gandhinagar Population 2022 figures, there is none.

Gandhinagar City Population 2011

Description
City Gandhinagar
Government Notified Area
Urban Agglomeration Ahmadabad Metropolitan
State Gujarat
Gandhinagar City Total Male Female
City + Out Growths 292,797 153,443 139,354
City Population 206,167 107,492 98,675
Literates 169,359 91,791 77,568
Children (0-6) 20,071 11,049 9,022
Average Literacy (%) 91.01 % 95.18 % 86.52 %
Sexratio 918
Child Sexratio 817

Gandhinagar Religion 2011

Hinduism is majority religion in Gandhinagar city with 94.46 % followers. Islam is second most popular religion in city of Gandhinagar with approximately 3.29 % following it. In Gandhinagar city, Christinity is followed by 0.72 %, Jainism by 0.73 %, Sikhism by 0.18 % and Buddhism by 0.18 %. Around 0.01 % stated 'Other Religion', approximately 0.52 % stated 'No Particular Religion'.

Description Total Percentage
Hindu 276,585 94.46 %
Muslims 9,644 3.29 %
Christian 2,105 0.72 %
Sikh 514 0.18 %
Buddhist 260 0.09 %
Jain 2,131 0.73 %
Others 30 0.01 %
Not Stated 1,528 0.52 %

Ahmadabad Metropolitan Region

Gandhinagar city comes under Ahmadabad Metropolitan area.
Ahmedabad Metropolitan Total Male Female
Population 6,361,084 3,350,582 3,010,502
Literates 4,979,856 2,739,346 2,240,510
Children (0-6) 712,239 385,766 326,473
Average Literacy (%) 88.16 % 92.40 % 83.48 %
Sexratio 899
Child Sexratio 846
Ahmedabad Metropolitan Areas
Adalaj, Ahmadabad Cantonment, Ahmedabad, Ambapur, Amiyapur, Arsodiya, Bavla, Bhat, Bilasiya, Bopal, Borisana, Changodar, Chhatral, Chhatral INA, Chiloda (Naroda), Dhanot, Enasan, Gandhinagar, Ghuma, Godhavi, Jamiyatpur, Kalol, Kalol INA, Kanbha, Kaneti, Karai, Kathwada, Koba, Kolavada, Koteshwar, Kudasan, Kujad, Manipur, Matoda, Moraiya, Nabhoi, Navapura, Nidhrad, Ola, Palaj, Pethapur, Por, Raipur, Rajoda, Ranasan, Randesan, Rasam, Raysan, Saij, Sanand, Sanand (Rural) (Gibpura), Sanathal, Sargasan, Sari, Shela, Shertha, Singarva, Sughad, Tarapur, Telav, Unvarsad, Vasana Hadmatia, Vasna Chacharavadi, Vavol, and Zundal
# City Literacy
1 Nagpur 91.92
2 Chennai 90.18
3 Mumbai 89.73
4 Pune 89.56
5 Bangalore 88.71

# City Count
1 Maharashtra 18
2 Uttar Pradesh 16
3 West Bengal 5
4 Rajasthan 5
5 Andhra Pradesh 5
* Min 5 Lakh Population