Town List Search

# Metropolitan Population
1 Mumbai 18,394,912
2 Delhi 16,349,831
3 Kolkata 14,035,959
4 Chennai 8,653,521
5 Bangalore 8,520,435
# City Count
1 Maharashtra 18
2 Uttar Pradesh 16
3 Andhra Pradesh 5
4 Gujarat 5
5 Tamil Nadu 5
* Min 5 Lakh Population
# City Literacy
1 Nagpur 91.92
2 Chennai 90.18
3 Mumbai 89.73
4 Pune 89.56
5 Bangalore 88.71