Punjab Religion Census 2011

State Type Hindu Muslim Christian Sikh Buddhist Jain Other Religions Not Stated
Punjab Total 38.49 % 1.93 % 1.26 % 57.69 % 0.12 % 0.16 % 0.04 % 0.32 %
Punjab Rural 25.35 % 1.61 % 1.40 % 71.20 % 0.14 % 0.03 % 0.04 % 0.25 %
Punjab Urban 60.41 % 2.47 % 1.01 % 35.16 % 0.09 % 0.39 % 0.04 % 0.43 %

Punjab Districts - Religion 2011

District Majority Religion Hindu Muslim Christian Sikh Buddhist Jain Other Religions Not Stated
Ludhiana Sikh 42.94 % 2.22 % 0.47 % 53.26 % 0.06 % 0.56 % 0.04 % 0.45 %
Amritsar Sikh 27.74 % 0.50 % 2.18 % 68.94 % 0.04 % 0.13 % 0.04 % 0.44 %
Gurdaspur Hindu 46.74 % 1.20 % 7.68 % 43.64 % 0.02 % 0.03 % 0.04 % 0.66 %
Jalandhar Hindu 63.56 % 1.38 % 1.19 % 32.75 % 0.52 % 0.18 % 0.04 % 0.39 %
Firozpur Sikh 44.67 % 0.34 % 0.95 % 53.76 % 0.02 % 0.06 % 0.01 % 0.19 %
Patiala Sikh 41.32 % 2.11 % 0.30 % 55.91 % 0.01 % 0.10 % 0.07 % 0.17 %
Sangrur Sikh 23.53 % 10.82 % 0.15 % 65.10 % 0.02 % 0.19 % 0.06 % 0.14 %
Hoshiarpur Hindu 63.07 % 1.46 % 0.94 % 33.92 % 0.22 % 0.13 % 0.03 % 0.23 %
Bathinda Sikh 27.41 % 1.17 % 0.18 % 70.89 % 0.02 % 0.09 % 0.04 % 0.20 %
Tarn Taran Sikh 5.40 % 0.34 % 0.54 % 93.33 % 0.01 % 0.06 % 0.00 % 0.31 %
Moga Sikh 15.91 % 0.94 % 0.33 % 82.24 % 0.02 % 0.04 % 0.04 % 0.48 %
Mohali Sikh 47.88 % 2.96 % 0.54 % 48.15 % 0.03 % 0.13 % 0.02 % 0.29 %
Muktsar Sikh 28.26 % 0.48 % 0.19 % 70.81 % 0.03 % 0.08 % 0.05 % 0.10 %
Kapurthala Sikh 41.23 % 1.25 % 0.67 % 55.66 % 0.82 % 0.07 % 0.04 % 0.27 %
Mansa Sikh 20.34 % 1.35 % 0.12 % 77.75 % 0.02 % 0.20 % 0.06 % 0.17 %
Rupnagar Sikh 44.47 % 2.12 % 0.31 % 52.74 % 0.02 % 0.10 % 0.02 % 0.23 %
Faridkot Sikh 22.89 % 0.51 % 0.20 % 76.08 % 0.03 % 0.18 % 0.02 % 0.10 %
Shahid Bhagat Singh Nagar Hindu 65.55 % 1.12 % 0.24 % 31.50 % 0.96 % 0.11 % 0.04 % 0.47 %
Fatehgarh Sahib Sikh 25.47 % 2.80 % 0.28 % 71.23 % 0.01 % 0.03 % 0.04 % 0.13 %
Barnala Sikh 18.95 % 2.20 % 0.10 % 78.54 % 0.02 % 0.04 % 0.08 % 0.06 %