West Delhi Religion Census 2011

State Population Hindu Muslim Christian Sikh Buddhist Jain Other Religions Not Stated
West Delhi 2,543,243 82.07 % 5.89 % 0.72 % 10.69 % 0.08 % 0.45 % 0.01 % 0.10 %

Towns in West Delhi - Religion 2011

Towns Majority Religion Population Hindu Muslim Christian Sikh Buddhist Jain Other Religions Not Stated
North Delhi Municipal Corporation Hindu 1,065,969 79.09% 6.13% 0.93% 13.18% 0.12% 0.42% 0.01% 0.12%
North Delhi Municipal Corporation Hindu 481,632 76.83% 4.10% 1.02% 17.51% 0.04% 0.44% 0.02% 0.05%
North Delhi Municipal Corporation Hindu 331,662 88.69% 4.31% 0.63% 5.06% 0.08% 1.12% 0.01% 0.10%
Nangloi Jat Hindu 205,596 86.14% 10.25% 0.14% 3.02% 0.04% 0.26% 0.00% 0.15%
Hastsal Hindu 176,877 89.76% 8.70% 0.38% 0.95% 0.06% 0.09% 0.01% 0.05%
Mundka Hindu 54,541 94.06% 5.09% 0.10% 0.56% 0.04% 0.13% 0.00% 0.02%
Bapraula Hindu 52,744 93.57% 5.85% 0.30% 0.18% 0.02% 0.04% 0.00% 0.04%
Nilothi Sikh 43,371 47.20% 3.03% 0.24% 49.43% 0.01% 0.07% 0.00% 0.02%
Shafi Pur Ranhola Hindu 31,944 95.98% 3.35% 0.12% 0.32% 0.10% 0.11% 0.00% 0.03%
Quammruddin Nagar Hindu 25,126 95.37% 3.16% 0.11% 0.72% 0.03% 0.56% 0.00% 0.06%
Raja Pur Khurd Hindu 19,312 85.31% 13.92% 0.27% 0.16% 0.02% 0.09% 0.01% 0.22%
Bakkar Wala Hindu 18,122 94.32% 4.57% 0.20% 0.31% 0.06% 0.00% 0.00% 0.54%
Tikri Kalan Hindu 16,313 95.47% 4.41% 0.04% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%
Tilang Pur Kotla Hindu 13,614 97.05% 2.02% 0.29% 0.51% 0.01% 0.07% 0.00% 0.04%